De laatste bestuurszitting en inloopochtend van dit jaar is op zondag 6 november 2022

van 10.30-12.00 uur. Dan kan er weer worden ingeschreven. Welkom!

Meer info is te vinden onder “tuinder worden“.