De eerstvolgende bestuurszitting en inloopochtend is op zondag 5 februari 2023

van 10.30-12.00 uur. Dan kan er weer worden ingeschreven. Welkom!

Meer info is te vinden onder “tuinder worden“.