Op Nut en Genoegen heeft stichting De Mussen Toevlucht een ideale plek voor het starten van een mussenkolonie ingericht.  Het gaat helaas niet goed met de huismus in Nederland. Sinds de jaren ’70 loopt het aantal huismussen hard achteruit en worden zij bedreigd in hun voortbestaan. In het bijzonder in Amsterdam: hier is de afname maar liefst 90%. In 2004 is de huismus op de Nederlandse Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten geplaatst.

Stichting De Mussen Toevlucht draagt zorg voor een van de grootste huismussenkolonies in Amsterdam en omstreken. Zij heeft deze kolonie met doorslaand succes opgestart en uitgebreid. Maar voor het voortbestaan van de huismus in de stad is het van groot belang om niet afhankelijk te zijn van deze ene kolonie. Daarom startte de stichting op Nut en Genoegen een tweede kolonie in de Vogelbosjes op de hoek van de Lupine- en Nemesialaan.

De vijf essentiële elementen voor een leefbaar huismussenhabitat zijn daar aanwezig: nestgelegenheid, beschutting, voedsel, water en zand.

In twee prachtige, grote iepenbomen, die elk wel 25 meter hoog zijn, zijn 20 duurzame mussenkolonie-nestkasten opgehangen. Grenzend aan de Vogelbosjes ligt een smal slootje. De waterkant is schuin afgegraven, zodat de mussen daar veilig kunnen drinken en badderen. Daarnaast is zilverzand gestort voor de dagelijkse zandbadjes. Voor de nodige beschutting in de vorm van dichte struiken onder en grenzend aan de bomen is gezorgd. Een vaste tuinder vult de voedersilo’s in de winter regelmatig bij met zaadvoer, zodat er voldoende voedsel is voor de mussen.

Tekst: Stichting De Mussen Toevlucht