Volkstuinvereniging Nut en Genoegen is in 1920 opgericht en is een van de oudste tuinparken van Amsterdam. Aan de laantjes liggen 375 tuinen en elke tuin ziet er anders uit. Nut en Genoegen en het naastgelegen tuinpark Sloterdijkermeer zijn aangelegd op de eeuwenoude veenweidegrond in de Overbrakerpolder. Dit kun je goed herkennen aan de smalle lange slootjes en de schuine richtingen van de paden. De gemeente heeft het tuinpark in 1927 aangelegd. Het was vanaf het begin af aan ook een wandelpark voor buurtbewoners. En daarom zijn er ook een aantal bijzondere plekken, zoals kleine en grote pleinen, de vijver en het sportveld. Meer weten over de geschiedenis van Nut en Genoegen?

Vereniging
Nut en Genoegen is een vereniging. De tuinders zorgen samen volgens het Natuurlijk tuinieren voor het onderhoud van het tuinpark en de organisatie van de activiteiten. Met het tuinieren, lekker bezig zijn met en in de natuur, het onderhoud van de huisjes en het tuinpark plus het verenigingsleven is er altijd wat te doen. Het geeft de liefhebbers intense voldoening. 
Verschillende pluimage
Volkstuinpark Nut en Genoegen is een bijzondere plek middenin de stad waar mensen met heel uiteenlopende achtergronden, leeftijden en levensvisies elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken en meedoen met activiteiten. Van oud tot jong, van hip tot bejaard, bekend of onbekend, van verre of met Hollandse roots, bouwvakker of moderne creatieveling.
Wat hen bindt is de liefde en passie voor de natuur en het tuinieren, de rust en het sociale contact. Zij zijn bovenal tuinier, zoals anderen sporter, kunstenaar, of politiek dier. Sommigen zijn zelfs op de tuin geboren en getogen en hebben er de liefde van hun leven leren kennen – de zogenaamde tuinstellen. Omdat op het tuinpark ook bezoekers komen voor een wandeling, de rust en groene ruimte of het meedoen met de activiteiten, ontmoeten we allemaal steeds weer nieuwe tuinvrienden.