Volkstuin Nut en Genoegen ligt in het Westerpark. Kenmerkend voor het Westerpark zijn de verschillende deelgebieden en de organisaties waar buurtbewoners, Amsterdammers, bezoekers en toeristen volop gebruik van maken. Denk aan de Westergasfabriek, de schooltuinen, natuurtuin Nemoland, natuurspeeltuin het Woeste Westen, begraafplaats Sint Barbara, Buurtboerderij Ons Genoegen, paardenschool Kakelbont, boerderij Westerpark, de schapenweide en de tuinparken Sloterdijkermeer en Nut en Genoegen.

Anno 2017 werkt de gemeente aan grootse woningbouwplannen.
Rondom het Westerpark zal veel veranderen: op de voormalige kantorenstrook aan de Haarlemmerweg, rond station Sloterdijk en ten noorden van het spoor en op het Zaanstraatemplacement komen vele tienduizenden woningen. In het kader daarvan wil de gemeente het Westerpark intensiveren, beter ontsluiten en waar nodig  versterken.

Behoud van een groen Westerpark
Als volkstuinen werken we mee aan een hoogwaardig, gevarieerd Westerpark en waken we ervoor dat er niet meer bebouwing in het Westerpark komt (zie de website WesterparkGroen). We zetten ons in voor het behoud van de bijzondere rol die we spelen voor tuin- en natuurliefhebbers en buurtgenoten. De natuurrijke tuinparken zijn van grote waarde als rustige tegenhanger van het drukke Cultuurpark.

Bezoekers en buurtgenoten
Bezoekers zijn van harte welkom om te komen wandelen en om mee te doen met natuurwerkdagen, workshops op het gebied van tuin-, terras- en balkontuinieren, natuureducatie en allerlei andere activiteiten die we organiseren. Centraal staan de natuur, tuinieren, rust en de sociale cohesie. Er wordt hard gewerkt aan een grotere variatie aan voorzieningen, zoals buurtcomposteren, pluk-, soep- en gedeelde (moes)tuinen. Op die manier voldoen we aan de enorme vraag naar tuinen en werken met de natuur. Onze tuinparken worden de duurzame spil in het netwerk van stadstuinders en natuurliefhebbers in de buurt, wijk en stad Amsterdam. Op eigentijdse wijze geven we vorm aan het fenomeen volkstuinpark zoals dat in 1927 werd bedacht . We doen dat samen met Sloterdijkermeer onder de noemer De Tuinen van Westerpark. Lees hier ons plan tot versterking van de volkstuinparken in Groot Westerpark: De Tuinen van Westerpark.