Ons tuinpark heeft een bijzonder rijk planten- en dierenleven. De vos heeft er haar nest, de bunzing rooft er het nest van de ekster leeg, de uil roept ‘s avonds, de ijsvogel is een vaste stamgast, de vleermuizen vliegen ‘s avonds in het rond en de specht maakt zijn herkenbare geluid.

Ook zijn er de gebruikelijke stadsbewoners: konijnen, egels, mollen, halsbandparkieten, buizerds en tal van zangvogels. Maar natuurlijk zijn er ook kikkertjes, padden, wormen, salamanders, pissebedden, hommels en bijen, spinnen, (nacht)vlinders, libelles en heel veel andere kleine kriebelbeestjes.

Natuurlijk beheer
Om het tuinpark zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor al wat groeit en bloeit, beheren we het algemeen groen op een natuurlijke manier. We maken geen gebruik van kunstmest of bestrijdingsmiddelen. Bovendien vergroten we met beplanting de biodiversiteit.

Zo hebben we onder andere de Lupineoever, waar hoge oeverplanten en laagblijvende bodembedekkers zijn – en worden – geplant. Ook zijn er de Moeras- en Vogelbosjes met een heuse mussenflat en de Stinzen- en Vijvertuinen.


Biodiversiteit 

Alle tuinders  richten hun eigen paradijsje geheel naar eigen smaak in. En hierdoor is er een grote verscheidenheid aan bomen, struiken, planten, paddenstoelen en bloemen. De biodiversiteit is veel groter dan in een regulier stadspark. Bijzondere bomen en plekken op het tuinpark zijn aangegeven op de verschillende wandelroutes die in de wandelkastjes bij de ingangen liggen, of die je via deze site kunt downloaden